Hakkında

ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

Programımıza ilk olarak 2008-2009 eğitim-  öğretim yılında öğrenci alınmaya başlanmıştır.  Zaman içerisinde artan taleple birlikte 2013-2014 Eğitim- Öğretim yılında da ikinci öğretim programımız faaliyete geçirilmiştir. Her iki programımızın da kontenjanı 50 olmakla birlikte kontenjanların tam dolu olması da talebin bir göstergesidir. Programımızda 5 öğretim görevlisi görev yapmakta olup dışarıdan farklı alanlardaki uzmanlıklarıyla eğitim faaliyetlerimize katılan meslektaşlarımızla büyük ve alanında uzman bir kadroyu öğrencilerimizin hizmetine sunmaktayız. Teorik içerikli dersler bilgisayar destekli modern sınıflarda yapılırken drama ve el becerisine dayalı dersler için üniversite bünyesinde bulunan drama salonu ve atölyeler kullanılmaktadır.

Çocuk Gelişimi Programının temel amacı, 0-18 yaş arası çocukların gelişimi ve eğitiminin önemini kavrayan, bu döneme ait çocukların gelişimsel özelliklerini tanıyıp alışkanlık ve ihtiyaçları konusunda bilgi ve deneyim kazanan ve tüm bunların yanında çocukların karşılaşabilecekleri sorunlara önlemler alabilen yardımcı eleman yetiştirmektir. Bu temel amaçların yanında özel eğitime gereksinim duyan çocukların tanıyan, bu çocuklar için uygun eğitim ortamı oluşturan, anne- çocuk sağlığı konusunda bilinçli olan teknik elemanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Programın diğer  amaçları şöyle özetlenebilir: çocuk hastalıkları hakkında koruma be bakım bilgilerini öğrenebilme, ilkyardım konusunda temel bilgi ve beceriye sahip olabilme, çocukların gelişim düzeylerine uygun eğitici materyal hazırlayabilme, çocuklar için eğitim değeri yüksek kaynakları doğru seçebilme ve kullanabilme, çalışılan yerde günlük mönü ve yiyecekleri ilkelerine uygun hazırlayabilme şeklinde sıralanabilir.